logo-campus-2024

CAMPUS DE BAIONA 2024

ASOC. DE CLUBES DEPORTIVOS DE BAIONA 2016 | CONCELLO DE BAIONA | CAIXABANK

A ASOCIACIÓN DE CLUBES DEPORTIVOS DE BAIONA 2016 ( G27827377) TEN COMO PROPOSITO AGLUTINAR E OFERTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONXUNTAS E  GLOBAIS  DOS SEUS ASOCIADOS, CLUBES DEPORTIVOS LOCAIS, COA INTENCION DE SER UN MEDIO FACILITADOR DAS XESTIONS QUE XENERA A SUA PROPIA OFERTA DEPORTIVA. A ASOCIACION CREASE COMO UN  MEDIO FACILITADOR DOS CLUBES LOCAIS, TENDO UNICAMENTE UNHA FUNCION TRAMITADORA E XESTORA DA OFERTA, PERO QUE CARECE DE ANIMO DE LUCRO SENDO OS ASEUS ASOCIADOS OS QUE INGRESAN NAS SUAS RESPECTIVAS CONTAS BANCARIAS AS CANTIDADES ECONOMICAS APORTADAS. A INTENCION E DOTAR A ASOSCIAON DE MEDIOS QUE FACILITEN A SUA PROPIA AUTOFINANCIACION,  GARANTINDO  A COBERTURA DE SEGUROS DE ACCIDENTES E  RC DE TODOS LOS USUARIOS PARTICIPANTES, SUFRAGAR OS GASTOS DE MANTEMENTO DAS FERRAMENTAS DIXITAIS  E DE XESTION DE COBROS ASI COMO MANTER AS AXUDAS PARA AQUELAS FAMILIAS MAIS VULNERABLES.

©2024. Baiona Codeporte. Todos os dereitos reservados.